PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 27. 09. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Petr Just - CV (česky)

  Vydáno dne 29. 09. 2006 (22063 přečtení)

  Osobní údaje:  Vzdělání (v obráceném pořadí):

  • 2004-2009 = Politologie, IPS FSV UK (Ph.D.)
  • 2005 = Politologie, IPS FSV UK (PhDr. ? státní rigorózní zkou?ka)
  • 2002-2005 = Americká studia, IMS FSV UK (nedokončeno)
  • 2002-2004 = Politologie, IPS FSV UK (Mgr., Summa Cum Laude)
  • 1998-2002 = Politologie a mezinárodní vztahy, IPS FSV UK (Bc.)
  • 1997-1998 = Informační management, Vy??í odborná ?kola informačních slu?eb, Praha (nedokončeno)
  • 1992-1997 = V?eobecné středo?kolské vzdělání, Gymnázium, Trutnov (maturita s vyznamenáním)

  Vybrané stá?e, studijní pobyty, letní ?koly, kurzy, atestace (v obráceném pořadí):

  • 2008 = The 3rd Korea-Europe Next Generation Leaders Seminar; National Strategy Institute, Korea Foundation (mezinárodní seminář pořádaný v Ji?ní Koreji)
  • 2003 = Holandsko ? politika, spoločnos?; Stichtig Willem Drees Lezing, Den Haag a In?titút Max van der Stoela při Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (předná?kový kurz o Holandsku, kurz holand?tiny)
  • 2003-2004 = Politologie; Fakulta politických vied a medzinárodných vz?ahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko (jednosemestrální studijní pobyt, stipendium vlády Slovenské republiky)
  • 2003 = Old and New Ideas of European Federalism; University of Oxford a Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (letní ?kola)
  • 2002-2003 = Evropská studia; Fakulta sociálních věd a Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dvousemestrální postgraduální kurz Europeum)
  • 1999 = Nebraska Heritage Studies; Doane College, Crete - Lincoln, Nebraska, USA (kurz pro pedagogy vyučující dějiny státu Nebraska)
  • 1997 = Zkou?ka TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
  • 1995-1996 = Kurz Průvodce cestovního ruchu; Trutnov
  • 1995 = Zkou?ka Michigan Test (zkou?ka z anglického jazyka pro cizince, podobné jako TOEFL)
  • 1994-1995 = Lifeguard Training; American Red Cross, Lincoln, Nebraska, USA (výcvik plavčík - vodní záchranář)
  • 1994-1995 = Lincoln High School; Lincoln, Nebraska, USA (jednoroční stá?)
  • 1991 = Kurz pro moderátory a hlasatele; Karel Pech

  Pracovní zku?enosti (v obráceném pořadí):

  • 2007-2008 = Filosofická fakulta Univerzity Hradec Králové (dřívěj?í název Fakulta humanitních studií UHK); odborný asistent - externí předná?ející a externí vedoucí bakalářských prací na katedře politologie
  • 2006-nyní = Metropolitní univerzita Praha - MUP (dřívěj?í název Vysoká ?kola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze - V?VSMV)
   • 2006-2007 = externí předná?ející
   • 2007-nyní = odborný asistent - interní zaměstnanec (100% úvazek)
   • 2007-nyní = prorektor pro studijní zále?itosti MUP
   • 2008-nyní = člen Vědecké rady MUP
   • 2008-nyní = předseda Disciplinární komise MUP
  • 2006-2009 = Parlament, vláda, samospráva (měsíčník); stálý spolupracovník
  • 2005-nyní = odborný konzultant pro Velvyslanectví Korejské republiky v Praze v zále?itostech českého politického systému
  • 2005-nyní = Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
   • 2005-nyní = odborný asistent na katedře politologie Institutu politologických studií (50% úvazek)
   • 2005-2006 = vědecký pracovník v Centru pro sociální a ekonomické strategie (postupně 50-75% úvazek)
   • 2007-nyní = externí spolupracovník Centra pro sociální a ekonomické strategie
  • 2005-2006 = Informační centrum o NATO Praha; informační specialista
  • 2004 = Velvyslanectví České republiky v Bratislavě; stá? na Politickém odboru
  • 2003-2005 = Parlamentní zpravodaj (měsíčník); redaktor
  • 2000-2004 = Europeum (postgraduální kurz Fakuty sociálních věd a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze); asistent koordinátorky (2000-2003), předná?ející a vedoucí absolventských prací (2003-2004)
  • 2000-2001 = Městské koupali?tě Trutnov; plavčík
  • 2000-2004 = Česká informační agentura; parlamentní a vládní zpravodaj
  • 1995-nyní = TJ Lokomotiva Trutnov; táborový vedoucí (2002-2003 zástupce hlavního vedoucího, 2004-nyní hlavní vedoucí)
  • 1995-nyní = příle?itostný lektor angličtiny, překladatel, tlumočník a průvodce (mj. Mistrovství Evropy v silniční cyklistice, mezistátní hokejová a fotbalová utkání, průvodce a tlumočník při pobytech zahraničních sportovních týmů v České republice)
  • 1988-2001 = moderátor, herec; Trutnov (mj. moderování Dětského filmového festivalu, festivalu Filmové rozloučení se ?kolou)

  Členství ve studentských, profesních, stavovských a samosprávných organizacích:

  • 1999-nyní = Česko-slovenská unie studentů politických věd (CPSSU); spoluzakladatel, v letech 2001 a 2003-2006 předseda, 2001-2004 koordinátor visegrádských aktivit, 1999-2000 člen Rady zodpovědný za vnitřní rozvoj
  • 1999-2003 = Akademický senát FSV UK (AS); člen studentské komory, jednatel, místopředseda AS, předseda Volební komise AS
  • 2001-nyní = Confederation of Visegrad Youth; spoluzakladatel, 2001-2004 člen Executive Committee, 2003-2004 President
  • 2003-nyní = Česká společnost pro politické vědy; člen
  • 2003-nyní = Slovenské zdru?enie pre politické vedy; člen
  • 2005-nyní = Visegrad Youth Association; spoluzakladatel
  • 2005-nyní = Česká asociace Římského klubu; člen
  • 2005-2007 = Akademický senát FSV UK (AS); člen pedagogické komory, místopředseda AS, předseda Legislativní komise AS
  • 2007-nyní = Akademický senát Univerzity Karlovy (AS); člen pedagogické komory, člen Legislativní komise AS, člen Sociální komise AS, člen Předsednictva AS (od 2009)

  Členství v redakčních radách:

  • 2005-nyní = člen redakční rady a editor Prague Social Science Studies - Pra?ské sociálně-vědní studie, řada Veřejná politika a prognostika (vydává CESES FSV UK v rámci dílčího úkolu výzkumného záměru FSV UK)
   • 2008-nyní = předseda redakční rady
  • 2007-nyní = člen International Advisory Board časopisu Central European Journal of International and Security Studies (vydává Metropolitní univerzita Praha)
  • 2009-nyní = člen redakční rady časopisu Politické vedy (vydává Fakulta politických vied a medzinárodných vz?ahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)
  • 2009-nyní = člen redakční rady časopisu Dvacáté století - The Twentieth century (vydává Ústav světových dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)

  Věda, výzkum, granty a projekty:

  • 2004 = spolupráce na specifickém výzkumném záměru Vládní modely v parlamentních systémech (hlavní ře?itelka: doc.PhDr. Blanka Říchová, CSc.)
  • 2004 = spolupráce na specifickém výzkumném záměru Politická geografie (hlavní ře?itel: doc.PhDr. Bořivoj Hnízdo)
  • 2005-2006 = podíl na ře?ení výzkumného záměru Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pro období 2005-2010 Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika, dílčí úkol Problémy roz?iřující se Evropské unie jako politické výzvy pro českou společnost: Projekt politické výzvy (hlavní ře?itel: prof.PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.; ře?itel dílčího úkolu: doc.PhDr. Bořivoj Hnízdo; vedoucí týmu katedry politologie: doc.PhDr. Blanka Říchová, CSc.)
  • 2005-nyní = podíl na ře?ení výzkumného záměru Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pro období 2005-2010 Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika, dílčí úkol CESES Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU, tým Strategické vládnutí (hlavní ře?itel: prof.PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.; ře?itel dílčího úkolu a vedoucí týmu: prof.PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.)
  • 2006-nyní = podíl na ře?ení výzkumného záměru Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pro období 2005-2010 Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika, dílčí úkol CESES Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU, tým Metodologie analýzy a tvorby strategií a veřejných politik (hlavní ře?itel: prof.PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.; ře?itel dílčího úkolu: prof.PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.; vedoucí týmu: PhDr. Arno?t Veselý, Ph.D.)
  • 2006 = podíl na re?er?i a zpracování studie Literature Review on Civil Society, Citizenship and Civic Participation in the Czech Republic (Recent Development, Overview of Public Discourse, and Review of Literature) v rámci projektu CINEFOGO (Civil Society and New Forms of Governance in Europe) (vedoucí týmu: prof.PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.)
  • 2009-2011 = spoluře?itel grantu Budování české demokracie v letech 1989-2009, Grantová agentura České republiky, č. 409/09/1023 (hlavní ře?itel: PhDr. Jan Bure?, Ph.D.)

  Stipendia, ceny a ocenění (pouze akademické):

  • 2003 = stipendium vlády Slovenské republiky (studijní pobyt na Fakulte politických vied a medzinárodných vz?ahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, zimní semestr akademického roku 2003/2004)
  • 2004 = pochvala děkana Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze za diplomovou práci Teorie koalic a slovenské vlády v letech 1990-2002 (vedoucí práce: doc.PhDr. Blanka Říchová, CSc.) a za výkon u státní závěrečné zkou?ky
  • 2008 = stipendium Korea Foundation - jihokorejská vládní nadace (studijní pobyt v Ji?ní Koreji; účast na The 3rd Korea-Europe Next Generation Leaders Seminar; pořádaly National Strategy Institute a Korea Foundation)

  ----------

  Publikační činnost (blízká oboru):

  monografie, kapitoly v monografiích a sbornících

  • Just, Petr (editor). The Czech Republic. In: Kégler, Adam (editor-in-chief). Visegrad Yearbook 2003. Budapest: Central European Student Partnership Organization, 2003. (člen centrální redakční rady, editor a autor)
  • Just, Petr. Mo?nosti spolupráce zemí visegrádské skupiny v oblasti ?kolství. In: Opolecký, Hynek (editor). Nové cesty středoevropského partnerství. Praha: Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2003. (autor příspěvku na konferenci)
  • Just, Petr. ?eny v parlamentu v meziválečném Československu: Komparace se Spojenými státy americkými a ?védskem. In: Lasicová, Jana (editorka). Sféry ?eny: právne, politické a ekonomické vedy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Fakulta humanitných vied, 2004. (autor kapitoly)
  • Just, Petr. Slovenská republika. In: Cabada, Ladislav - Dvořáková, Vladimíra a kolektiv. Komparace politických systémů III. Praha: Oeconomica - Nakladatelství Vysoké ?koly ekonomické, 2004. (autor kapitoly, strany 77-114)
  • Just, Petr - Zlatohlávek, Petr. Kontaktní ambasády NATO: nová dimenze zahraniční politiky ČR (2000-2005). Ostrava: Jagello 2000 - Asociace pro euro-atlantickou spolupráci, 2005.
  • Just, Petr. Zdru?enie robotníkov Slovenska ve vládní koalici 1994-1998. In: Hoscheková, Dagmar - Kucharčík, Rudolf. Aktuálne problémy teórie medzinárodných vz?ahov a teórie politiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Fakulta politických vied a medzinárodných vz?ahov a Ústav vedy a výskumu, 2005. (autor kapitoly, strany 70-90)
  • Just, Petr (guarantee) ? Drhová, Zuzana ? Vajdová, Zdena. Level and type of civic participation in political and social activities. In: Potůček, Martin (head of authors? team) et at. Literature Review on Civil Society, Citizenship and Civic Participation in the Czech Republic (Recent Development, Overview of Public Discourse, and Review of Literature). Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 2006. (garant a hlavní autor kapitoly)
  • Potůček, Martin (guarantee) ? Dvořáková, Vladimíra ? Just, Petr ? Musil, Jiří ? Sokol, Jan. Evaluation of the national pespectives on civil society, citizenship and civic participation. In: Potůček, Martin (head of authors? team) et at. Literature Review on Civil Society, Citizenship and Civic Participation in the Czech Republic (Recent Development, Overview of Public Discourse, and Review of Literature). Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 2006. (spoluautor kapitoly)
  • Just, Petr. Koaliční vládnutí na Slovensku 1990-2002. In: Říchová, Blanka a kolektiv. Vládní modely v parlamentních systémech. Olomouc: Moneta - FM, 2006. (autor kapitoly, strany 121-140)
  • Just, Petr. Programy v činnosti politických stran jako nástroj strategického vládnutí. In: Potůček, Martin a kolektiv. Strategické vládnutí a Česká republika. Praha: Grada, 2007. (autor kapitoly, strany 163-182)
  • Just, Petr. Populism in Slovak Politics: Case Study of Rudolf Schuster and his Party of Civic Understanding. In: Nekvapil, Václav ? Stazskiewicz, Maria (eds.). Populism in Central Europe. Praha: Association for International Affairs, 2007. (autor stati, strany 174-188)
  • Just, Petr. Senát a senátní volby v říjnu 2006 v době vládní krize způsobené volbami do Poslanecké sněmovny v červnu 2006. In: Krno, Svetozár (editor). Stredná Európa a voľby v rokoch 2005- 2006. Nitra: Univerzita Kon?tantína Filozofa - Filozofická fakulta, 2007. (autor příspěvku)
  • Just, Petr. Politický systém a institucionální rámec vládnutí. In: Potůček, Martin - Ma?ková, Miroslava a kolektiv. Česká republika: trendy, ohro?ení, příle?itosti. Praha: Karolinum, 2009. (autor kapitoly, strany 135-149)
  • Just, Petr. Programmes in the Work of Political Parties as an Instrument of Strategic Governance. In: Potůček, Martin et al. Strategic Governance and the Czech Republic. Praha: Karolinum, 2009. (autor kapitoly, strany 109-130)
  • Just, Petr. Územně-správní vývoj Československa a jeho nástupnických států od roku 1918 do současnosti. In: Hnízdo, Bořivoj (editor). Politická geografie. Praha: ?????. (V TISKU) (autor kapitoly)
  odborné články v časopisech (výběr)
  • Just, Petr. Portréty významných - ?eny v politice: Vigdís Finnbogadóttir a Sandra Day O'Connor. IN: CPSSU Report, č. 2/2000.
  • Just, Petr. Nebraska jako výjimka z dvoukomorových legislatur v USA aneb 49:1. IN: Senát, č. 1/2003, strany 1-3 přílohy.
  • Just, Petr - Hladká, Malvína. Cesta k přímé volbě prezidenta na Slovensku IN: Parlamentní zpravodaj, č. 3/2003, strany 10-12.
  • Just, Petr. Slováci řekli ANO Evropské unii. IN: Parlamentní zpravodaj, č. 4/2003, strany 17-18.
  • Just, Petr. Komparace systémů voleb do Evropského parlamentu: Česká republika vs. Slovensko. IN: Parlamentní zpravodaj, č. 5/2003, strany 25-28.
  • Just, Petr. Bude mít Slovensko Senát? IN: Senát, č. 4/2003, strany 1-3 přílohy.
  • Just, Petr. Slovenské koalice - 1. díl (1990-1998). IN: Parlamentní zpravodaj, č. 9/2003, strany 30-33.
  • Just, Petr - Matis, Ján. Slovensko před branami EU. IN: Parlamentní zpravodaj, č. 10/2003, strany 25-26.
  • Just, Petr. Slovenské ?kolství na rozcestí. IN: Parlamentní zpravodaj, č. 1/2004, strany 20-21.
  • Just, Petr. Kdo se chystá do Evropské komise? IN: Parlamentní zpravodaj, č. 2/2004, strany 41-43.
  • Just, Petr. Slovensko a volby do Evropského parlamentu. IN: Panta Rei, 7. ročník, březen 2003, strany 3 a 5 (vy?lo 2.3.2004).
  • Just, Petr. Nebraska: unikameralizmus v americkej politike. IN: Politické vedy, č. 1/2004, strany 103-131.
  • Just, Petr. Hodnotenie vlády a opozície v krajinách V4. (informace o výsledcích mezinárodního výzkumu) IN: Politické vedy, č. 1/2004, strany 219-221.
  • Just, Petr. Referenda na Slovensku. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 4/2004, strany 31-32.
  • Just, Petr. Česká republika vstoupila do Evropské unie s resty. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 5/2004, strany 8-10.
  • Just, Petr. Senát Parlamentu České republiky. IN: Parlamentní zpravodaj, mimořádné číslo 2004.
  • Just, Petr. Zastoupení České republiky v institucích Evropské unie. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 6/2004, strany 22-24.
  • Just, Petr. Poslanci Evropského parlamentu zvolení za Českou republiku. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 7-8/2004, strany 13-16.
  • Just, Petr. Frakce v Evropském parlamentu: Evropská strana lidová - Evrop?tí demokraté. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 9/2004, strany 19-20.
  • Just, Petr. Zelení pokračují v nastoupeném kurzu. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 9/2004, strana 33.
  • Just, Petr. Frakce v Evropském parlamentu: Strana evropských socialistů IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 10/2004, strany 20-21.
  • Just, Petr. Petr Pithart: "Pro média jsme nudní, nejsme v?ak zbyteční." IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 10/2004, strany 26-28.
  • Just, Petr. Historie doplňovacích voleb do Senátu. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 10/2004, strany 29-30.
  • Just, Petr. Frakce v Evropském parlamentu: Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 11-12/2004, strany 18-19.
  • Just, Petr. Obhajující senátoři ve volbách vět?inou ?těstí nemají. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 11-12/2004, strany 20-21.
  • Just, Petr. Senát pohledem dvou stálic. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 11-12/2004, strana 24. (rozhovor se senátory Přemyslem Sobotkou a Václavem Jehličkou)
  • Just, Petr - Matyá?, Michal. Kraje čtyři roky "po" se potýkají zejména s nedostatkem financí. IN: Parlamentní zpravodaj, číslo 11-12/2004, strany 28-30.
  • Just, Petr. Bude zahraniční a bezpečnostní politika prioritou pří?tí vlády? Uveřejněno dne 5. června 2006 In: http://www.natoaktual.cz/bude-zahranicni-a-bezpecnostni-politika-prioritou-pristi-vlady-p8m-/na_analyzy.asp?c=A060605_141311_na_analyzy_m02 (stránky Informačního centra o NATO).
  • Just, Petr. Předčasné volby. In: Parlament, vláda, samospráva, číslo 11/2006, ISSN: 1801-240X.
  • Just, Petr. Česká politika 2006-2007. In: Parlament, vláda, samospráva, číslo 12/2006, strany 22-23. ISSN: 1801-240X.
  • Just, Petr. Politické strany a prezidentské volby 2008. In: Parlament, vláda, samospráva, číslo 3/2007, strany 12-13. ISSN: 1801-240X.
  • Just, Petr. Slovenské zku?enosti s referendem. In: Parlament, vláda, samospráva, číslo 4/2007, strany 20-21. ISSN: 1801-240X.
  • Just, Petr. Političtí aktéři rok po volbách. In: Parlament, vláda, samospráva, číslo 6/2007. ISSN: 1801-240X.
  • Just, Petr. O imunitě, aneb v?ichni jsou si rovni, někteří jsou si rovněj?í. In: Parlament, vláda, samospráva, číslo 7-8/2007. ISSN: 1801-240X.
  • Just, Petr. ČSSD vs. KSČM spojenci či protivníci? In: Parlament, vláda, samospráva, číslo 9/2007. ISSN: 1801-240X.
  • Just, Petr. Zelení, strana v permanentním vnitřním konfliktu. In: Parlament, vláda, samospráva, číslo 10/2007. ISSN: 1801-240X.
  • Just, Petr. Vzestup a pád Jiřího Čunka. In: Parlament, vláda, samospráva, číslo 11/2007. ISSN: 1801-240X.
  • Just, Petr. Česká politika 2007-2008. In: Parlament, vláda, samospráva, číslo 12/2007, strany 12-13. ISSN: 1801-240X.
  • Just, Petr. Language Problems as the Conflict Issues in Slovak-Hungarian Relations. In: The Annual of Language and Politics, and Politics of Identity, vol. 2007, strany 27-34.
  • Just, Petr. Prezidentská volba 2008: kontinuita vs. změna. In: Parlament, vláda, samospráva, číslo 1-2/2008. ISSN: 1801-240X.
  • Just, Petr. Slovenská opozice v krizi? In: Parlament, vláda, samospráva, číslo 3/2008, strany 14-15. ISSN: 1801-240X.
  • Just, Petr. Vztahy ČSSD a KSČM po prezidentské volbě. In: Parlament, vláda, samospráva, číslo 4/2008. ISSN: 1801-240X.
  • Just, Petr. 2008 Czech Presidential Elections: A Commentary. In: Central European Journal of International and Security Studies, číslo 1/2008. ISSN: 1802-548X.
  • bude aktualizováno
  jiné odborné texty (výběr)
  • Just, Petr. Evaluation of Current Czech Party System and its Future Prospects. Praha: 2005. Odborná studie vypracovaná pro Velvyslanectví Korejské republiky v Praze, 15 stran rukopisu.
  • Just, Petr. Postoje politických stran v době vstupu České republiky do NATO. Praha: 2005. Odborná studie vypracovaná v gesci Informačního centra o NATO pro Velvyslanectví Ukrajiny v Praze.
  • Just, Petr. Programy v činnosti politických stran jako nástroj strategického vládnutí. Praha: CESES, 2005-2006 (průbě?ně aktualizováno a doplňováno). Podkladová studie zpracovaná v rámci výzkumného záměru FSV UK Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika, dílčího úkolu Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU, týmového úkolu Strategické vládnutí, 23 stran rukopisu.
  Odborná vystoupení:

  předná?ky typu "invited speaker"

  • srpen 1999 = hostující předná?ející na Czech Summer Elderhostel, pořádaný Doane College, Crete, Nebraska (USA); téma předná?ky: Czech Republic: Current Problems in Politics and Society (garant kurzu: Janet Jeffries, M.A.)
  • 24.6.2005 = vystoupení s předná?kou Slovakia in Transition v rámci kurzu East Central Europe Transition (Anglo-American College, Prague, garant: Mgr. Markéta ?ídková)
  • 5.4.2006 = vystoupení s předná?kou The Political System of the Czech Republic pro skupinu studentů z Konstanz Universität (organizovala: Katedra veřejné a sociální politiky ISS FSV UK, Ing. Bohumila Čabanová)
  • 13.5.2006 = vystoupení s předná?kou The Role of Political Parties in the Process of Democratization and Liberalization in the Czech Republic / Czechoslovakia v rámci konference Democratization and Liberalization Processes in Central and Eastern Europe: Developments, Differences, Perspectives (organizovala: AEGEE Bamberg a Otto-Friedrich-Univerzität Bamberg)
  • 15.6.2006 = vystoupení s předná?kou Transition to Democracy and Political Development of Czechoslovakia / the Czech Republic after 1989 pro skupinu studentů Sweet Briar College, Virginia (USA)
  • 26.7.2006 = vystoupení s předná?kou Transformation Process in Czechoslovakia v rámci letní ?koly Shared Experience organizované pro představitelé neziskového sektoru z Arménie, Běloruska, Gruzie Moldávie a Ukrajiny (organizovala: Nadace Forum 2000)
  • 30.10.2006 = panelista v rámci semináře Role a smysl Senátu ? dvoukomorové systémy společně s Janem Kyselou z PF UK a Kanceláře Senátu Parlamentu ČR (organizovalo: sdru?ení Polis)
  • 20.-22.11.2006 = předná?ející v rámci mezinárodního kolokvia Stredná Európa a voľby v rokoch 2005-2006 organizované Katedrou politológie a európskych ?túdií Filozofickej fakulty Univerzity Kon?tantína Filozofa v Nitre
  • 1.3.2007 = předná?ka Czech Senate and Bicameralism pro skupinu studentů Antioch University (USA) (reference: Mgr. Markéta ?ídková, M.A., Anglo-American College Prague)
  • 15.3.2007 = předná?ka Czech Senate and Bicameralism pro skupinu studentů South Florida University (USA) (reference: Mgr. Markéta ?ídková, M.A., Anglo-American College Prague)
  • 23.5.2007 = předná?ky The Split of Czechoslovakia a Political Consequences of EU Accession pro skupinu studentů Claremont McKenna College, Claremont, California (USA)
  • 25.10.2007 = předná?ka The Political System of the Czech Republic pro zahraniční studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (reference: doc.RNDr. Miroslava Černochová, CSc., proděkanka PedFUK pro zahraniční a vněj?í vztahy)
  • 20.3.2008 = předná?ka The Political System of the Czech Republic I. (1945-1989) pro zahraniční studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (reference: doc.RNDr. Miroslava Černochová, CSc., proděkanka PedFUK pro zahraniční a vněj?í vztahy)
  • 27.3.2008 = předná?ka The Political System of the Czech Republic II. (1989-2008) pro zahraniční studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (reference: doc.RNDr. Miroslava Černochová, CSc., proděkanka PedFUK pro zahraniční a vněj?í vztahy)
  • 30.-31.5.2008 = prezentace na téma Lisabonská smlouva a postavení národních parlamentů přednesená v rámci summitu předsedů parlamentů Visegrádské skupiny, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
  • 21.7.2008 = předná?ka Czech Politics and Society after 1989 pro skupinu studentů Loyola University (USA) (reference: prof. Barbara Vann, doc.PhDr. Marie Černá, CSc.)
  • 4.11.2008 = předná?ka Czech Politics: Past and Present pro skupinu srbských studentů (reference: Ing. Klára Bratová, sdru?ení Jagello 2000)
  • 19.11.2008 = předná?ka The Political System of the Czech Republic I. (1945-1989) pro zahraniční studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (reference: doc.RNDr. Miroslava Černochová, CSc., proděkanka PedFUK pro zahraniční a vněj?í vztahy)
  • 26.11.2008 = předná?ka The Political System of the Czech Republic II. (1989-2008) pro zahraniční studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (reference: doc.RNDr. Miroslava Černochová, CSc., proděkanka PedFUK pro zahraniční a vněj?í vztahy)
  konference, semináře
  • v přípravě
  vystoupení v médiích
  • od roku 2006 do současnosti více ne? 700 původních mediálních vystoupení (cca 1/3 Česká televize, 1/3 Český rozhlas, 1/3 ostatní média dohromady)
  ----------

  Zájmy a záliby (namátkový výběr):

 • plavání, tenis, squash
 • cestování, vysokohorská turistika - viz fotogalerie
 • literatura faktu, filmy, divadlo (doporučuji mimo jiné Divadlo Na Zábradlí)
 • Jára Cimrman a v?e, co se ho týká (i vzdáleně)
 • politika, historie, geografie
 • Stav ke dni 14. 11. 2009.


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik