Dokument: Pittsburghská dohoda (1918)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Pittsburská dohoda
(česko-slovenská dohoda uzavřená Pittsburghu, PA, USA, 30. května 1918)

Predstavitelia slovenských a českých organisácií vo Spojených ?tátoch, Slovenskej Ligy, Českého Národného Sdru?enia a Sväzu Českých Katolíkov, porokovali za prítomnosti predsedu Česko-Slovenskej Národnej Rady profesora Masaryka, o česko-slovenskej otázke a o na?ich posavádnych programových prejavoch a usniesli sa nasledovne:

  • Schvaľujeme politický program usilujúci sa o spojenie Čechov a Slovákov v samostatnom ?táte z Českých zemí a Slovenska.
  • Slovensko bude ma? svoju vlastnú administratívu, svoj snem a svoje súdy.
  • Slovenčina bude úradným jazykom v ?kole, v úrade a vo verejnom ?ivote vôbec.
  • Česko-slovenský ?tát bude republikou. Jeho Kon?titúcia bude demokratická. Organisácia spolupráce Čechov a Slovákov vo Spojených ?tátoch bude podľa potreby a meniacej sa situácie, pri spoločnom dorozumení, prehĺbená a upravená.
  • Podrobné ustanovenia o zariadení česko-slovenského ?tátu ponechávajú sa osvobodeným Čechom a Slovákom a ich právoplatným predstaviteľom.
  • Albert Mamatey, Ivan Bielok, Ján Janček ml., Matú? Gazdík, Milan Getting, Ján Pankúch, Michal Bosák, Gejza H. Mika, Rev. Jozef Murga?, Ignác Gessay, Jozef Hu?ek, Rev. Ján Kuba?ek, Andrej Schustek, Jozef Karlovský, Rev. Pavel J. ?i?ka, J. A. Ferienčík, Ivan Daxner, T. G. Masaryk, Karel Pergler, Hynek Dostál, Dr. Fischer, Rev. Oldřich Zlámal, B. Simek, Vojta Bene?, J. J. Zmrhal, Rev. Innocent Kestl, Jan Straka, Jos. Martinek, Dr. Joseph P. Pecivál