Dokument: Revolverový atentát na Dra Ra?ína (Večerní České Slovo, 5.1.1923)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 02. 01. 2005

Revolverový atentát na Dra Ra?ína
Večerní České Slovo, 5. ledna 1923

Dnes po 9. hod. dop. rozlétla se po Praze zpráva, ?e na min. financí Dra. Ra?ína spáchán byl revolverový atentát. Ukázala se pravdivou.

Kdy? Dr. Ra?ín přesně o 9. hod. při?el před svoji kancelář, která jest umístěna v jeho domě v ?itné ulici č. 8 a vystoupil z automobilu, byly naň vypáleny dvě rány z revolveru asi 21letým, elegantně oděným mladíkem, který patrně u? čekal a v něm? později zji?těn úředník poji??. ?oupal z Německého Brodu. Dr. Ra?ín zraněn byl do páteře. Klesl na zem a byl svým synem Ladislavem a sousedy odnesen do svého bytu.

Po prvém o?etření byl o půl 10. hod. dop. odvezen v bezvědomí do sanatoria v Podolí. Rovně? ?ofér Ra?ínův byl zraněn lehce do ruky. Pachatel po činu prchal do Příční ulice, kde byl zadr?en a lynchován.

Policii se konečně podařilo vyrvati pachatele z rukou rozvá?něného lidu a odvézt na policii. Na místo činu dostavil se neprodleně policejní president Bienert. O atentátu byl také zpraven kancléř Dr. ?ámal a telegraficky president republiky.

Pohnutky pachatelovy nebyly do uzávěrky listu zji?těny. Na místě atentátu a v okolí shromá?dily se zástupy lidu a ?ivě případ přetřásaly.