Dokument: Abdikace císaře Karla I. ze 11. listopadu 1918

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Abdikace císaře Karla I. Habsburského (11.11.1918)

Od svého nastoupení na trůn jsem ustavičně usiloval o to, abych vyvedl své národy z hrůz války, na jejím? vypuknutí nenesu ?ádnou vinu. Neváhal jsem znovu zavést ústavní ?ivot a otevřel jsem národům cestu k jejich samostatnému státnímu vývoji. Předtím i potom naplněn neměnnou láskou ke v?em svým národům, nechci, aby moje osoba byla překá?kou jejich rozvoje. Předem uznávám rozhodnutí, které učiní Německé Rakousko o své budoucí státní formě. Lid převzal svými zástupci vládu.Vzdávám se jakékoli účasti na státních zále?itostech. Současně zpro??uji rakouskou vládu jejího úřadu. [...]

-----

Zdroj: Josef Tureček, Výbor z textů ke studiu obecných dějin státu a práva, Praha 1956, s. 472. In: Arno?t Skoupý, Texty k obecným dějinám novověku II (1871-1918), Olomouc 1992. (http://www.historie.upol.cz/19/prameny/abdikace.htm)