Dokument: Výzva iniciatívy "Za zvrchované Slovensko" (16.9.1991)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Výzva iniciatívy "Za zvrchované Slovensko"
(16.9.1991)

My, ktorí sme sa prihlásili k iniciatíve Za zvrchované Slovensko, obraciame sa na občanov Slovenskej republiky s touto výzvou:

Slovenský národ má teraz historickú a neopakovatežnú príle?itos? uplatni? demokratickou cestou prirodzené a neodňatežné právo na vlastnú zvrchovanos?. Najnov?ie udalosti v strednej a východnej Európe nás utvrdili v presvedčení, ?e nastal čas rozhodnutí. U? nie je mo?né odklada? uskutočnenie základného práva na ?tátnu zvrchovanos? na základe uplatnenia sebaurčovacieho práva národov. Vyzývame v?etkých občanov Slovenskej republiky bez ohžadu na politické názory, vierovyznanie a národnos?, aby podporili my?lienku demokratickej, svetu otvorenej zvrchovanej Slovenskej republiky.

Vyzývame slovenskú politickú reprezentáciu, aby zasadla za stôl národnej dohody. Vyzývame poslancov Slovenskej národnej rady, aby si uvedomili vá?nos? situácie, aby sa povzniesli nad úzke stranícke záujmy a vyhlásili v čo najkrat?om čase zvrchovanos? Slovenska a v nadväznosti na ňu prijali a vyhlásili Ústavu Slovenskej republiky.

Len takto sa mô?e Slovensko ako rovnocenný partner zaradi? do spoločenstva európskych ?tátov.

Iniciatíva ZA ZVRCHOVANÉ SLOVENSKO

Původní signatáři: P. Brňák, J. Budaj, J. Cuper, L. Deák, J. Darmo, V Droppa, A. Ferko, J. Ferko, J. Hand?árik, V. Horňáček, A. Hykisch, I. Gazdík, R. Kaliský, G. Kaliská, M. Kováč, V. Kompánek, Z. B. Kužhavý, M. Kňa?ko, B. Kunc, A. Kráž, J. Magala, J. Marku?, V. Mečiar, J. Mihalík, A. Mrázek, V. Ondru?, J. Proke?, B. Piatko, V. Repka, J. Rezník, D. Slobodník, P. ?kultéty, M. Tkáč, T. Uhríková, J. Uhrík, P. Valo.

Zdroj:
Slovenské národné noviny 24. septembra 1991.
cit. dle: Mečiar, Vladimír. Slovensko, dôveruj si! Bratislava: R-Press, 1998.