Dokument: Andrássyho nóta (1918)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Nóta ministra zahraničních věcí Rakousko-Uherska Andrássyho
27. října 1918

Ministr zahraničních věcí hr. Andrassy ulo?il včera rakousko-uherskému vyslanci v ?tokholmě, aby po?ádal královskou ?védskou vládu, aby odevzdala vládě Spojených států severoamerických tuto odpověd na její notu z 18. t. m.

?Odpovídajíc na notu pana presidenta Wilsona z 18. t. m., zaslanou vládě rakousko-uherské, a ve smyslu rozhodnutí pária presidenta., pojednati odděleně s Rakousko-Uherskem o otázce příměří a míru, klade si rakousko-uherská vláda za čest prohlásiti, ?e stejně jako s dřívěj?ími projevy pana presidenta, souhlasí také s jeho názorem, obsa?eným v poslední notě o právech národů rakousko-uherských, zejména o právech Čechoslováků a Jihoslovanů.

Poněvad? tedy Rakousko-Uhersko přijalo ve?keré podmínky, na kterých učinil pan president závislým vstup do vyjednávání o příměří a míru, nepřeká?í po názoru rakousko-uherské vlády ji? nic zahájení tohoto jednání. Rakousko-uherská vláda prohla?uje tudí? ochotu ani? vyčkala výsledku jiného vyjednávání, vejíti v jednání mezi Rakousko-Uherskem a odpůrčími státy o neprodlené příměří na v?ech frontách rakousko-uherských, a ?ádá pana presidenta Wilsona, aby ráčil učiniti příslu?né přípravy."

Zdroj: Soukup, Franti?ek. 28. říjen 1918. Předpoklady a vývoj na?eho odboje domácího v československé revoluci za státní samostatnost národa. Praha: Orbis, 1928.