Dokument: Vyhlásenie Slovenskej republiky rád (1919)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Vyhlásenie Slovenskej republiky rád (1919)
(původní znění)

Ku proletarom caleho sveta!

Vi?azna svetová revolúcia, ktorú ňe mô?e prekazac v napredovaní s novimi velkimi vi?ledkami bohaciala svojich zdarí. Na slovenskej zemi, ktorá u? o?lebodzena je od jarma imperialistov: ne?ka se otvori samostatná Slovenska Radová Republika.

Per?i skutok bul od jarma českich imperialistov vi?lebodzeneho proletariata, ?e od imperialistov vikričeniale s skutočnosci zohavenvo samourčujuce pravo sebe zhotoval. S tim pohnutom slovenské robotnici, vojaci a sediaci dalej budovali totu revolučnú frontu, ktorej cestu ruská a uhorská Radová Republika rovnili, a plaču, vihrali pre velku ideu svetovej Radovej Republiki.

Slovenska Radová Republika, ktorá ?e teraz narodzila, jak prirodzenich spojení patril vi?aznich prjaceli, ruskú a uhorskú Radovú Republiku a medzinárodného proletariata.

Slovenska Radová Republika stáva ?e pod ochranu v?e lep?e a lep?e vistaveneho jednotného a solidárneho robotnickeho internationala. Per?i pozdrav slovenskej Radovej Republiki e?ci českim utlačenim proletarom patri Slovenska Radová Republika stoji tje? na fundamentu najob?irnej?ej proletárskej demokracii, ale doraz ustaví zbroj diktaturi, ktorá ňe ?anuje totich, ktoré proti totej čistej, verejnej a ňefalo?nej demokracie dačo piano robja, ktoré samourčujuce pravo ohro?ovaju. Z teho cilu rozbúri ka?dú na?ilnost kapitalistov a imperialistov, vipusto?i ka?dú mo?nost vikoristovanie a chista mocnú svetovú revolúciu mocného pracujúceho ľudi.

Mocno a bez pojednané pracuje slovenskí proletaria? svoju historickú povolanú a bi verne prenasledoval robote prechod, ?e bi svojim prikladom povzbudzoval nasledujúci, ?e bi na proletárske meno hodne buli.

Nech ?ije svetová revolúcia!
Nech ?ije komunisticki internacionál!

---

Vysvětlivky:
bohaciala = obohacovala
vykričeniale = vyhlásené
patril = pova?uje
doraz = hneď